Avocat Drept Civil Bucuresti

DREPT-CIVIL

Avocat Drept Civil Bucuresti

Servicii de consultanta, consiliere, asistenta si reprezentare prin avocat in domeniul Dreptului Civil referitor la:

dreptul de proprietate, sub toate modalitatile sale apararea dreptului de proprietate modurile de dobandire a drepturilor reale dezmembramintele dreptului de proprietate
– dreptul de uzufruct
– dreptul de uz si abitatie
– dreptul de superficie
– dreptul de servitute

posesia si faptele jurdice izvoare de obligatii:
– gestiunea de afaceri
– plata nedatorata
– imbogatirea fara justa cauza

contractele civile
– contractul de vanzare-cumparare
– contractul de schimb
– contractul de donatie
– contractul de locatiune
– contractul de inchiriere a locuintei
– contractul de arendare
– contractul de antrepriza
– contractul de mandat
– contractul de comodat
– contractul de depozit
– contractul de societate civila
– contractul de renta viagera
– contractul de intretinere
– contractul de tranzactie
– raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
transmiterea si transformarea obligatiilor garantiile personale si garantiile reale, mostenirea legala, mostenirea testamentara, transmisiunea mostenirii, partajul judiciar
Tipuri de cereri :

A – Procedura civila:
1. Cerere de chemare in judecata
2. Cerere reconventionala
3. Cerere de modificare a cererii de chemare in judecata
4. Cerere de chemare in judecata a altor persoane
5. Cerere de interventie in interes propriu
6. Cerere de interventie in interesul altei persoane
7. Cerere de chemare in garantie
8. Cerere de aratare a titularului dreptului
9. Intampinare la cererea de chemare in judecata
10. Cerere de recuzare
11. Cerere de stramutare
12. Cereri privind incuviintarea de asistenta judiciara
12a. Acordarea de scutiri/reduceri/esalonari/amanari pentru plata taxelor de timbru – ajutor public judiciar
12b. Aparare si asistenta gratuita printr-un avocat
13. Cerere de aplicare a amenzii judiciare
14. Cerere de acordare de despagubiri pentru amanarea nejustificata a judecarii cauzei sau a executarii silite
15. Cerere de renuntare in judecata
16. Cerere de renuntare la dreptul pretins
17. Cerere privind pronuntarea unei hotarari partiale
18. Cerere pentru a se lua act de tranzactie
19. Cerere privind introducerea in cauza a mostenitorilor
20. Cerere privind instituirea curatelei
21. Cereri privind suspendarea judecatii
21a. Cerere de suspendare a judecatii in baza art. 242 C. proc. civ.
21b. Cerere de suspendare a judecatii in baza art. 243 C. proc. civ.
21c. Cerere de suspendare a judecatii in baza art. 244 pct. 1 C. proc. civ.
21d. Cerere de suspendare a judecatii in baza art. 244 pct. 2 C. proc. civ.
22. Cerere pentru reluarea dezbaterilor dupa suspendare
23. Cerere de perimare
24. Cereri privind suspendarea executiei vremelnice
24a. Cerere privind suspendarea executarii vremelnice
24b. Cerere privind suspendarea provizorie a executarii vremelnice
25. Cerere de indreptare a erorilor materiale
26. Cereri privind lamurirea/inlaturarea dispozitiilor potrivnice din hotararile judecatoresti
26a. Cerere de lamurire a hotararii judecatoresti
26b. Cerere de inlaturare a dispozitiilor potrivnice
27. Cerere de completare a hotararii judecatoresti
28. Cerere de apel si intampinare la cererea de apel
28a. Declaratie de apel fara motive
28b. Motive de apel
28c. Cerere de aderare la apel sub forma apelului incident
28d. Cerere de aderare la apel sub forma apelului provocat
28e. Intampinare la apel
29. Cerere de recurs si intampinare la cererea de recurs
29a. Declaratie de recurs
29b. Motive de recurs depuse prin cerere separata
29c. Intampinare la cererea de recurs
30. Cerere de contestatie in anulare
30a. Contestatia in anulare obisnuita
30b. Contestatia in anulare speciala
31. Cerere de revizuire
31a. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ.
31b. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.
31c. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 3 C. proc. civ.
31d. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 4 C. proc. civ.
31e. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
31f. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ.
31g. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 7 C. proc. civ.
31h. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 8 C. proc. civ.
31i. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 9 C. proc. civ.
32. Cerere de investire cu formula executorie
33. Cerere de executare silita
34. Cerere de incuviintare a executarii silite
35. Contestatie la titlu
36. Contestatie la executare propriu-zisa
37. Cerere de suspendare a executarii
38. Cerere de intoarcere a executarii
39. Cerere de validare a popririi
40. Cerere de ordonanta presedintiala
41. Cereri necontencioase
42. Cereri privind refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
42a. Cerere de refacere a dosarelor sau inscrisurilor disparute
42b. Cererea de refacere a hotararilor disparute
43. Cerere de sechestru asigurator
44. Cerere de poprire asiguratorie
45. Cerere de ridicare a masurilor asiguratorii
46. Cerere de sechestru judiciar
47. Cereri privind asigurarea de dovezi
47a. Cerere de administrare a unei probe
47b. Cerere de delegare a unui executor judecatoresc
48. Cereri de probatorii
48a. Cerere de incuviintare a probelor
48b. Cerere pentru depunerea listei cu martori
48c. Cerere pentru depunerea de inscrisuri probatorii la dosar
49. Cereri privind alegerea/schimbarea domiciliului partilor
49a. Cerere de alegere de domiciliu
49b. Cerere privind schimbarea domiciliului partii
50. Cereri de amanare a judecatii
50a. Cerere de amanare a judecatii pentru lipsa de aparare
50b. Cerere de amanare pentru imposibilitate de prezentare la judecata
51. Cerere de preschimbare a termenului de judecata
52. Cerere de lasare a cauzei mai la sfarsitul sedintei
53. Cerere de declarare a dezbaterilor secrete
54. Cereri de eliberare a unui certificat de grefa
54a. Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind minuta
54b. Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind dovada existentei pe rolul instantei a unei cauze
55. Cerere de eliberare de copii legalizate de pe incheieri de sedinta sau inscrisuri de la dosar
56. Cerere de legalizare a copiei unei hotarari judecatoresti
57. Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru

B – Drept civil :
58. Actiuni privind actele de stare civila
58a. Anularea actelor de stare civila
58b. Modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila
59. Actiune pentru punerea sub interdictie
60. Actiune pentru ridicarea interdictiei
61. Actiune privind inregistrarea tardiva a nasterii
62. Actiune pentru declararea judecatoreasca a disparitiei unei persoane
63. Actiune pentru declararea judecatoreasca a mortii
64. Actiune pentru rectificarea datei mortii
65. Actiune in anularea hotararii declarative de moarte
66. Actiunea in declararea simulatiei unui contract
66a. Simulatia sub forma fictivitatii
66b. Simulatia sub forma deghizarii
66c. Simulatia prin interpunere de persoana
67. Actiune in rezolutiunea contractelor
68. Actiune in rezilierea contractelor
69. Actiune in evacuare
70. Actiune in nulitatea unui act juridic
71. Actiune intemeiata pe gestiunea de afaceri
72. Actiune in restituirea platii lucrului nedatorat
73. Actiune intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza
74. Actiuni in raspundere civila delictuala
74a. Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie
74b. Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta altei persoane
74b1. Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori
74b2. Raspunderea institutorilor pentru fapta elevilor si a mestesugarilor pentru faptele ucenicilor
74b3. Raspunderea comitentilor pentru fapta prepusilor
74c. Actiunea in raspundere civila delictuala pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii si de lucruri in general
74c1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
74c2. Raspunderea pentru ruina edificiului
74c3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general
75. Actiuni intemeiate pe raspunderea civila contractuala
75a. Actiunea in daune-interese moratorii
75b. Actiunea in daune-interese compensatorii
76. Actiune oblica (indirecta sau subrogatorie)
77. Actiune revocatorie (pauliana)
78. Actiune in revendicare imobiliara
79. Actiune in revendicare mobiliara
80. Actiune in granituire
81. Actiune confesorie pentru apararea unei servituti
82. Actiuni in uzucapiune
82a. Uzucapiunea de lunga durata (de 30 de ani)
82b. Uzucapiunea de scurta durata (de la 10 la 20 de ani)
83. Actiunea in constatarea accesiunii imobiliare
84. Actiuni posesorii
84a. Actiunea posesorie generala (in complangere)
84b. Actiunea posesorie speciala ( in reintegrare)
85. Actiune in repararea pagubei cauzate prin erori judiciare
86. Actiune de partaj succesoral
87. Actiune in anularea certificatului de mostenitor
88. Actiune in nulitatea testamentului
89. Actiuni in revocarea legatelor
89a. Actiune in revocarea legatelor pentru neindeplinirea sarcinii
89b. Actiune in revocarea legatelor pentru ingratitudine
90. Actiune in reductiunea liberalitatilor excesive
91. Actiune in nulitatea actului juridic de optiune succesorala
92. Actiune in predarea legatelor
93. Petitie de ereditate
94. Cerere de raport al donatiilor