Servicii oferite

Oferta de servicii juridice in afara celor privind consultanta, asistarea si reprezentarea in procesul de divort, oferite atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice:
1. Elaborare actiuni, intampinari, cereri reconventionale cu caracter nepatrimonial;
2. Elaborare actiuni, intampinari, cereri reconventionale in spete cu caracter patrimonial;
3. Consultanta, reprezentare si asistare in actiunile cu caracter nepatrimonial;
4. Consultanta, reprezentare si asistare prin avocat sau juristi in actiunile cu caracter patrimonial;
5. Consultanta juridica prin avocat, asistenta juridica prin avocat, reprezentare juridica prin avocat;
6. Consultanta juridica ce implica studiul unui dosar:
7. Urmarirea debitorilor si executari silite de orice natura, contestatii la executare, ordonanta presedintiala, cai de atac;
8. Consultanta, reprezentare si asistare prin avocat in domeniul dreptului familiei.
9. Operatiuni de carte funciara si cadastru: intabulari, inscrieri/radieri ipoteci,  extrase carte funciara (contributia nu include costul intocmirii dosarului cadastral, expertize extrajudiciare, etc.);
10. Consultanta, reprezentare si asistare in materia executarilor silite de orice natura, exercitarea cailor de preintampinare a executarii silite (contestatia la executare, ordonante presedintiale, etc.) ori de realizare a executarilor silite, masuri asiguratorii, alte operatiuni prevazute de lege in cursul procesului, accesorii actiunii principale;
11. Actiuni cu caracter extrajudiciar (petitii, contestatii, opozitii);
12. Infiintari, radieri ONG-uri, modificari acte constitutive;
13. Consultanta persoane fizice in scopul obtinerii statutului de persoana fizica autorizata (PFA) ori in scopul constituirii unei societati comerciale, efectuarea demersurilor necesare spre acest final;
14. Obtinerea de autorizatii de orice natura: contributia este negociabila in functie de complexitatea problemei;
15. Operatiuni de inregistrare a marcilor si brevetelor ori a desenelor si modelelor industriale, de orice natura la OSIM;
16. Consultanta, reprezentare si asistare in materia legislatiei muncii (concedieri, abuzuri de orice natura);
17. Consultanta, reprezentare si asistare prin avocat in materia penala, pentru infractiuni de coruptie a caror competenta “ratione materiae” apartine D.N.A. in:
– faza cercetarii penale,
– faza de urmarire penala,
– faza de judecata;
18. Consultanta, reprezentare si asistare prin avocat in materia penala de drept comun si fapte penale prevazute de legi speciale;
19. Consultanta, reprezentare si asistare in materia fiscala si  a contenciosului administrativ;
20. Asistenta si reprezentare juridica prin avocat in orice proces sau litigiu aflat pe rolul unei instante.